Premies

JUDO

Premies


  • De mutualiteiten geven een premie aan leden van een sport- of fitnessclub.
  • Deze premie bedraagt: 15€, 25€ of 45€ naargelang de mutualiteit.
  • Sommige mutualiteiten (CM,...) laten sinds 2015 een cumulatie van 2 premies toe; namelijk een premie voor de sportclub en een andere voor leden van een jeugdbeweging (KLJ, scouts, chiro etc...).
  • De leden moeten enkel een formulier aan hun mutualiteit aanvragen (of downloaden op deze site - links aanklikken of op de site van de mutualiteit), dit meenemen naar de club waar de hoofdtrainer ze zal invullen.
  • Deze premie kan maar éénmalig per jaar, per persoon aangevraagd worden.