Leefregels

JUDO

Leefregels


 • Als men de dojo (judozaal) binnenkomt zal men niet luidruchtig zijn, eten of drinken.
 • Men is tijdig op de training, wanneer dit onmogelijk is door omstandigheden buiten je wil om informeer je de trainer tijdig.
 • Men zal rechtstaande groeten als men op de tatami (judomat) komt of deze verlaat.
 • Respect voor hogere graden en hulpvaardigheid aan lagere graden is noodzakelijk.
 • Beleefdheid is een noodzaak op de mat, nooit is men oorzaak van ongenoegen.
 • Dient men de mat te verlaten, dan vraagt men eerst toelating aan de trainer.
 • Als men niet werkt, zorgt men dat de kledij in orde is, plaatst men zich in de juiste rusthouding (niet liggen of tegen de muur leunen).
 • Op aangeven van de trainer mag er (soms) gedronken worden, dit gebeurt niet op de tatami en er wordt niet geknoeid met drank. Frisdrank wordt ten sterkste afgeraden.
 • De aangeleerde technieken mogen enkel gedurende de training in de dojo toegepast worden.
 • Drugs worden niet getolereerd in onze club en hebben ook een onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.
 • Iedere judoka ontvangt (gratis) zijn persoonlijke judo farde met het trainingsprogramma in bruikleen (waarborg 5€). Bij stopzetting wordt deze farde in een "goede" staat terug verwacht.
 • Euro-Budo-Landen werkt aan zeer democratische prijzen waardoor er ook een correcte betaling van de leden verwacht wordt. Bij financiële moeilijkheden kan er na een gesprek met de voorzitter altijd voor een oplossing gezocht worden.