Vertrouwenspersoon

JUDO

Vertrouwenspersoon integriteit


  • Wie:

Laurens Kumbruck (0497/336782)


  • Wat:

Bij deze persoon kan iedereen terecht met vragen of klachten over gedragingen en situaties die in strijd zijn met de leefregels en/of gedragscode van de club.

Problemen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten...

Moeilijkheden met de combinatie van sporten en schoolwerk, etc...


  • Wanneer:

Bereikbaar elke vrijdag gedurende of na de training of bovenstaand gsm nummer.