Jeugdraad

JUDO

Euro Budo Landen

Jeugdraad


  • Wie:

Roan Billet


  • Wat:

De jeugdraad is een aanspreekpunt voor de kinderen op sportief en organisatorisch vlak.

De jeugdraad vertegenwoordigt alle kinderen en heeft als taak de club, via de jeugdsport coördinator, te adviseren/informeren over het beleid van de club.

Ze kunnen ook activiteiten, evenementen en acties organiseren.


  • Wanneer:

Bereikbaar elke vrijdag gedurende of na de training.

Via facebook.